ראיון בתכנית הבוקר של אורלי וגיא בנושא המאגר הביומטרי

אורלי וגיא - תוכנית בוקר