ישראל ברדוגו כנגד בריכת גורדון ורשות השידור

תביעה בשם ישראל ברדוגו

סיקור תביעות שהגשנו בשם ישראל ברדוגו כנגד בריכת גורדון ורשות השידור.

בתמונה: פרסום מפר של בריכת גורדון (מתוך התביעה).

תביעה בשם ישראל ברדוגו